Geologia

Geológia

Potrebujete geologický prieskum?
Nebojte sa, vieme Vám s tým pomôcť!
leather_bucket_of_a_well

Studne

Vŕtame a čistíme studne
Priemerom 160 a 200 mm do hĺbky 30 metrov
shutterstock_60592666.jpg

Pilóty

Vykonávame vrty pre piloty